Interquim

Making People Better

Política de Privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà remetre a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A., amb NIF A-61738993 i domicili a l'Av. Diagonal 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya), les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen incorporats en la pàgina web.

Els esmentats formularis inclouen informació concreta sobre les finalitats per a les quals les seves dades seran tractades, en compliment de les exigències establertes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades personals seran tractades per GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit.

Les seves dades no seran comunicades a tercers, tret que s'especifiqui el contrari al formulari. L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment.

2. Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini legal màxim en el cas de Farmacovigilància, i respecte a la resta de tractaments, es conservaran durant el mínim legal i que es definirà concretament en cada formulari de contacte concret, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de la conservació i el manteniment sota el bloqueig pertinent per posar-les a disposició de les autoritats.

L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment. Recordi que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3. Exercici de drets i reclamacions davant de l'AEPD

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d'algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:

(i). Mitjançant correu electrònic a lopd@ferrer.com
(ii). Correu postal adreçat a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A.  amb adreça a l'Av. Diagonal núm. 549, 5a planta, 08029, Barcelona.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), autoritat competent en matèria de protecció de dades per escrit adreçat a la seu de l'esmentat organisme.

 

4. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per FERRER a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

De la mateixa manera, FERRER declara i garanteix que ha posat en marxa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5. Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que FERRER té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.