Interquim

Making People Better

Política de Privacitat

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa vigent, les dades de caràcter personal subministrades, en el seu cas, per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita en el corresponent formulari de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el Real Decret 994/1999, d' 11 de juny, i altra normativa d' aplicació en cada moment, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

L' usuari podrà exercir els seus drets d' oposició, accés, rectificació i/o cancel.lació, en els termes establerts en la normativa vigent, comunicant-ho per escrit a Ferrer (At. Assessoria Jurídica), Diagonal, 549 08029 Barcelona.