Interquim

Making People Better

Política de Qualitat

Protecció mediambiental & ISO 14001

Compromís amb l'entorn
A Interquim, s.a. hem fet nostre el compromís adquirit per Ferrer amb la societat: treballar pel benestar de la societat. Volem ser una empresa de referència en el benestar de les persones. D'aquesta manera, el nostre desig és fer compatible la nostra activitat industrial, la fabricació de principis actius farmacèutics, amb el respecte per l'entorn que ens envolta, fet que ens ha comportat l'obtenció de la certificació ISO 14.001:2004. El nostre Sistema de Gestió Ambiental està basat en sis principis bàsics continguts a la nostra Política Ambiental:

- Compromís amb el compliment de la legislació vigent.
- Prevenció de la contaminació, especialment emissions atmosfèriques i abocament d'aigües residuals.
- Gestió i control dels impactes ambientals que la nostra activitat pugui haver originat.
- Desenvolupament de nous processos i instal·lacions que redueixin l'impacte ambiental, per exemple mitjançant la reducció del consum d'aigua.
- Formació del nostre personal (intern i extern) en temes ambientals.
- Disseny de noves rutes sintètiques més respectuoses amb el medi ambient.