Interquim

Making People Better

Suport al Client

Desenvolupament analític

La unitat de desenvolupament analític té la missió de donar suport a les activitats del nostre departament d'I+D així com satisfer les necessitats analítiques dels nostres clients per als seus desenvolupaments farmacèutics.

L'activitat principal de la nostra unitat de desenvolupament analític és desenvolupar i optimitzar procediments analítics per a la caracterització i monitorització integral de la qualitat dels nostres productes i processos de fabricació. El laboratori de desenvolupament analític defineix les especificacions dels nostres principis actius per a la correcta certificació de la seva qualitat, i realitza la validació dels mètodes optimitzats per a la seva implantació eficaç en el laboratori de control de qualitat, sempre seguint les directrius marcades per les guies ICH (International Conference on Harmonization) i les farmacopees principals de referència (USP, EP, JP).
A partir d'estudis complementaris exhaustius, com per exemple estudis de caracterització i qualificació d'impureses, estudis d'estabilitat en temps real i accelerats, estudis de degradació forçada, estudis de solubilitat, estudis d'higroscopicitat i estudis de polimorfisme, entre d'altres, garantim un coneixement complet dels nostres productes.

El servei de suport analític als clients és un dels nostres objectius de qualitat. Aquest servei inclou la transferència dels nostres mètodes analítics als laboratoris dels nostres clients.

Suport al Client

Assumptes regulatoris

L'objectiu del nostre Departament d'Assumptes Regulatoris és dur a terme totes les accions destinades a fer que els nostres principis actius obtinguin i mantinguin l'aprovació de les autoritats sanitàries per poder ser comercialitzats. L'activitat regulatòria es manté durant tota la vida d'ús dels nostres principis actius.

El nostre departament d'Assumptes Regulatoris disposa d'una dilatada experiència en el registre de dossiers (DMF/CTD, CoS) en els principals mercats farmacèutics mundials, que inclouen EUA, UE i Japó.

Disposem d'un grup d'experts a cadascun dels mercats principals on treballem (EUA, UE i Japó) que aporta consistència regulatòria a la nostra documentació i garanteix d'aquesta manera l'èxit dels registres dels nostres clients.

La nostra aproximació és la de mantenir una estreta interacció amb els nostres clients al llarg del cicle de vida del producte. Comencem des de les primeres etapes dels desenvolupaments fins arribar al registre i la comercialització dels nostres principis actius.

El nostre departament d'Assumptes Regulatoris tutela que totes les activitats que es duen a terme a Interquim, s.a. relacionades amb els nostres productes es desenvolupin de manera adequada i consistent amb la finalitat d'assegurar la qualitat dels nostres dossiers.

Suport al Client

Propietat intel·lectual i suport legal

El nostre compromís és garantir que els nostres processos de fabricació no interfereixin amb cap dret de propietat intel·lectual de terceres parts.

Els nostres experts en propietat intel·lectual analitzen contínuament la situació legal dels nostres productes i resolen tots els dubtes específics dels nostres clients, sempre sota un estricte compliment dels acords de confidencialitat.

Interquim, s.a. col·labora amb bufets d'advocats i grups d'experts en propietat intel·lectual en els principals mercats farmacèutics, cosa que ens permet enfortir la nostra política de respecte per les disposicions legals en la matèria.

El nostre departament de propietat intel·lectual s'encarrega també de redactar, presentar i mantenir totes les sol·licituds de patent que cobreixen la tecnologia desenvolupada a Interquim, s.a. i que estan relacionades amb els nostres processos de fabricació de principis actius.