Interquim

Making People Better

Desenvolupament Sostenible

I+D+i

El nostre equip d'I+D compta amb una dilatada experiència en l'àmbit del desenvolupament de processos químics, així com en el de la purificació de principis actius. Les activitats sintètiques van acompanyades en paral·lel pel desenvolupament analític necessari per a la caracterització completa dels nostres principis actius.

La gestió per projectes de les nostres activitats en I+D ens permet distribuir els recursos de manera flexible, adequada i ordenada, accelerant al màxim la consecució dels objectius fixats.

Els nostres nous laboratoris de síntesi inaugurats el 2009 disposen de les últimes tecnologies necessàries per dur a terme les activitats de desenvolupament de procés. Més de 750 m2 dedicats a la investigació, que inclouen un modern K-Lab que opera sota normes GMP.

Interquim, s.a. disposa d'una planta pilot GMP totalment equipada amb reactors d'acer inoxidable, Hastelloy C i vitrificats amb volums entre 25 i 1.000 l, equips de filtració, assecament i tractament final (molins, micronitzadors, homogeneïtzadors...) adequats per dur a terme totes les activitats relacionades amb l'escalat de processos previ a l'explotació comercial dels nostres productes.

Interquim, s.a. té firmats acords de col·laboració estables amb diferents institucions acadèmiques i CROs (Contract Research Organizations) privades a nivell internacional que ens permeten disposar de les tecnologies existents més avançades i aportar un valor afegit als nostres desenvolupaments.

Desenvolupament Sostenible

Química verda

Els nostres processos es desenvolupen sota principis de sostenibilitat. Des de les primeres etapes dels desenvolupaments, els nostres químics treballen per evitar l'ús de substàncies perilloses o tòxiques així com per minimitzar les emissions de qualsevol contaminant al medi ambient. El nostre compromís amb el medi ambient passa també per dissenyar i implementar mesures organitzatives i instal·lacions que ens permetin assegurar l'estricte compliment de les regulacions europees en matèria mediambiental. La concessió del certificat ISO 14.001 recompensa el compromís i l'esforç diari i constant de tots i cadascun dels membres de la nostra organització.